Scroll to top
© Bản quyền 2023 thuộc về Bảo Vệ Thủ Đô
Share
Dịch vụ

Bảo vệ yếu nhân

Loại hình bảo vệ yếu nhân là loại hình Bảo vệ phức tạp, đòi hỏi cán bộ nhân viên phụ trách có phẩm chất đạo đức tốt, dũng cảm, đồng thời phải được đào tạo kỹ về trình độ chuyên môn cao, có trình độ võ thuật…nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho  yếu nhân.

Nhiệm vụ chính của bảo vệ yếu nhân:

  • Nắm rõ phương án bảo vệ để vận hành thực tế
  • Đặt an toàn của yếu nhân lên hàng đầu trong mọi hoạt động 
  • Luôn cảnh giác, cảnh giới xung quanh, khả năng quan sát và nhận diện vấn đề tốt
  • Nắm được tính cách, thói quen, sở trường của yếu nhân
  • Luôn giữ liên lạc với cấp trên để xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trong hoạt động bảo vệ yếu nhân