Scroll to top
© Bản quyền 2023 thuộc về Bảo Vệ Thủ Đô
Share
Dịch vụ

Bảo vệ chuỗi nhà hàng và cửa hàng

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều chuỗi nhà hàng và khách sạn, và những trách nhiệm quan trọng của nhân viên bảo vệ của chúng tôi tại những cơ sở này bao gồm:

– Đảm bảo an ninh an toàn về tài sản, con người cho các mục tiêu nhà hàng, khách sạn

– Trang phục, tác phong gọn gàng, chú trọng cao về thái độ phục vụ nằm nâng cao chất lượng dịch vụ cao nhất tại mục tiêu

– Ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản …

– Cảnh giới, xử lý các vấn đề an ninh nghiệp vụ tại mục tiêu theo quy trình chuẩn đảm bảo an ninh cao nhất.

– Phối hợp với người đại diện được chỉ định của các mục tiêu nhà hàng, khách sạn, thực hiện công tác niêm phong và mở niêm phong tại các mục tiêu nhà hàng, khách sạn, theo đúng quy trình.